strona główna | bip

Misja i wizja szkoły


Misja szkoły

Szkoła:

- wspiera wszechstronny, harmonijny rozwój ucznia, przygotowuje do dbałości o zdrowie, rozwój    intelektualny i fizyczny, radzenia sobie z emocjami i trudnościami.

- zapewnia warunki kształcenia i wychowania wrażliwego, kreatywnego, odpowiedzialnego, członka rodziny, społeczności lokalnej, kraju, świata.

- wyposaża w umiejętności wykorzystania własnego potencjału, talentów, mocnych stron oraz dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości.

- przygotowuje do świadomego wyboru odpowiedniej, zgodnej z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, szkoły ponadpodstawowej- liceum, technikum bądź szkoły zawodowej I stopnia oraz określenia dalszej drogi zawodowej.

 

Wizja szkoły

Szkoła:

- nowoczesna, zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

- posiadająca wykwalifikowaną , zaangażowaną w proces nauczania i wychowania kadrę.

- innowacyjna, rozwijająca talenty, zainteresowania, uzdolnienia, wzmacniająca poczucie

  wartości i wiary we własne siły.

- ucząca myśleć, analizować, otwierać nowe horyzonty.

- ucząca patriotyzmu, poszanowania wartości, symboli narodowych, drugiego człowieka.


PARTNERZY