strona główna | bip

Kalendarz szkoły


KALENDARIUM SZKOLNE

1.Zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze prowadzone będą od 04 września 2023 r. do 20 czerwca 2024 r.
2.Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
I półrocze: od 01 września 2023 r. do 14 stycznia 2024 r.
II półrocze: od 15 stycznia  2024 r. do 21 czerwca 2025 r.
Ferie 15 - 28 stycznia 2024
Przerwy świąteczne
Zimowa 23 - 31 grudnia 2023 (szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczych)
Wiosenna 28 marca-2 kwietnia 2024
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
16 października, 30 października, 31 października, 22 grudnia, 2 stycznia, 2 maja, 31 maja, 20 czerwca.


PARTNERZY