strona główna | bip

Rekrutacja do PSP 30


 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkony 2024/2025.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w roku szkolnym 2024/2025-harmonogram naboru elektronicznego.

UCHWAŁA NR 461/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ:
https://liblink.pl/GaifvpClLG

Informujemy, że rodzice kandydatów  zakwalifikowanych do klas I PSP NR 30 w Radomiu muszą potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły w terminie od 08.04.2024 do 18.04.2024 godzina 15.

Komisją d/s rekrutacji


PARTNERZY