strona główna | bip

Dokumentacja szkolna


                                         

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30   statut
Godzina dostępności nauczycieli PSP 30   zestawienie
Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy   program
Regulamin świetlicy szkolnej   regulamin
Aneks do regulaminu świetlicy szkolnej   aneks
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej   karta
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej   zasady

 

     
       
       

 

     

PARTNERZY