strona główna | bip

Zajęcia dodatkowe


 

L.p.

Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel prowadzący

Klasy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Zajęcia wyrównawcze

Nauczyciel prowadzący

Klasy

1

2

3

4

5

6

7

8

     

PARTNERZY