strona główna | bip

Zajęcia dodatkowe


 

L.p.

Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel prowadzący

Klasy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Wolontariat teatralny

Wolontariat „Słoneczny dom”

Wolontariat „Schronisko dla zwierząt”

SKS

SKS

SKS

Zajęcia rekreacyjno- ruchowe z elementami korektywy

Gimnastyka sportowa

Koło plastyczne

Koło historyczne

Koło z języka niemieckiego

Ewa Grad

Eliza Klamut

Eliza Klamut

Eliza Klamut

Dariusz Sołśnia

Mariusz Lis

Jan Makowiecki

Jolanta Kuc

Jolanta Kuc

Małgorzata Gomuła

Iwona Losz

Agnieszka Wielocha

V a

 

 

 

 

 

 

 

IV, V

 

V

V

L.p.

Zajęcia wyrównawcze

Nauczyciel prowadzący

Klasy

1

2

3

4

5

6

7

8

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Iwona Nowak

Eliza Klamut

Eliza Klamut

J Mrozowicz

Małgorzata Lichota

Małgorzata Lichota

Iwona Losz

Kamila Banaszczyk

III g

IV a,b

V a,b

IV

V

III g

III g

V


PARTNERZY