strona główna | bip

Misja i wizja szkoły


Misja szkoły:

 • Jesteśmy szkołą bezpieczną, opiekuńczą i przyjazną, umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia,
 • Rozwijającą samodzielność, odpowiedzialność, tolerancję,
 • Przygotowującą młodzież do świadomych wyborów życiowych,
 • Kształtującą normy moralne i etyczne,
 • Umożliwiającą dostęp do nowoczesnych źródeł wiedzy,
 • Wspierającą wszystkich uczniów i pomagającą w rozwoju talentów,
 • Przygotowującą do dalszego kształcenia,
 • Integrującą młodzież niepełnosprawną w środowisku szkolnym.

Wizja szkoły:

 • Jesteśmy szkołą, która uwrażliwia na krzywdę i potrzeby innych ludzi, uczy tolerancji i szacunku,
 • Wyposaża uczniów w umiejętności przydatne w dalszym życiu,
 • Tworzącą wspólnotę , w której wszyscy jej członkowie chętnie przebywają, rozwijają  się  w aspekcie intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym według indywidualnych potrzeb

 i możliwości w oparciu o przyjęte normy moralno-etyczne.


PARTNERZY