strona główna | bip

informacja dla rodziców


Osoby i rodziny wymagające wsparcia proszone są o dokonanie samodzielnego zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oto link, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy
i wsparcia www.mops.radom.pl 


PARTNERZY