strona główna | bip

Rekrutacja do PSP 30


 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

Listy zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Lista kandydatów obwodowych przyjetych w jednostce obwodowej

Drodzy Rodzice,

 Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Radomiu przypomina, o dalszych etapach rekrutacji do naszej szkoły

Rekrutacja będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:

• 14 maja 2020 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji).

 14 maja 2020 r. godz. 10.00 - 18 maja 2020 r. do godz.15.00 złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ WOLI W SZKOLE?

1.Przesłać skan lub zdjęcie DEKLARACJI WOLI drogą mailową na adres: szkola@psp30.radom.pl     (deklaracja do pobrania poniżej)

 lub 

2. Dostarczyć dokument w wersji papierowej do placówki (zapakowany w dużą kopertę).

 Po wejściu do szkoły, będzie ustawiona urna, do której rodzice będą mogli wrzucać podpisaną deklarację w zamkniętych kopertach. Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie. 

 • 19 maja 2020 r. godz. 10.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do wybranej placówki. 

DEKLARACJA WOLI - do pobrania

ZASADY REKRUTACJI W CZASIE EPIDEMII

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych:

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Zarządzenie dotyczące rekrutacji do klas I

Harmongram do zarządzenia


PARTNERZY