strona główna | bip

Rekrutacja do PSP 30


 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkony 2023/2024.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w roku szkolnym 2023/2024-harmonogram naboru elektronicznego.

UCHWAŁA NR 461/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


PARTNERZY