strona główna | bip

Kalendarz szkoły


KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

SEMESTR I

03.09.18 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

06.09.18 - Spotkania z rodzicami ( wybór rad oddziałowych )

11.09.18 - Rada Pedagogiczna

21.09.18 – Akcja Sprzątanie Świata

29.09.18 - Dzień Chłopaka ( imprezy klasowe )

02.10.18  - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

02.10.18 - Rada Pedagogiczna

12.10.18 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej (uroczysta akademia)

12.10.18- Ślubowanie klasy pierwszej

02.11.18 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.11.18- Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

06.11.18 - Rada Pedagogiczna

09.11.18 - Święto Niepodległości (uroczysta akademia)

15.11.18 - Wywiadówki klasowe

30.11.18- Andrzejki ( imprezy klasowe )

04.12.18- Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

06.12.18 – Dzień Patrona

06.12.18 – Mikołaj ( imprezy klasowe )

11.12.18 - Rada Pedagogiczna

21.12.18- Ostateczny termin skutecznego i potwierdzonego poinformowania          rodziców o proponowanej ocenie niedostatecznej dla ucznia

21.12.18 - Wieczór Wigilijny (spotkania klasowe)

23.12.18 – 01.01.18 - Przerwa świąteczna

08.01.19 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

08.01.19 - Ostateczny termin poinformowania o proponowanych ocenach

18.01.19 - Ostateczny termin wystawiania ocen

22.01.19 - Rada klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

24.01.19 - Wywiadówki klasowe

28.01.19 – 10.02.18 – Ferie Zimowe


PARTNERZY