strona główna | bip

Kalendarz szkoły


 

SEMESTR II

 

L  U  T  Y

4 lutego

Pierwszy wtorek miesiąca – Zebrania z rodzicami

7 lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu

10 – 23.02

Ferie zimowe

Luty

Rada pedagogiczna

 

M  A  R  Z  E  C

04 marca

Pierwszy wtorek miesiąca - Spotkania indywidualne z rodzicami 

13 marca

Światowy Dzień Liczby p - quizy, zabawy, konkursy

20 marca

Pierwszy Dzień Wiosny- Dzień otwarty szkoły, dzień bez zajęć dydaktycznych

 

K  W  I  E  C  I  E  Ń

7 kwietnia

Pierwszy wtorek miesiąca - Spotkania indywidualne z rodzicami ,

od 9 do 14 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna.

22 kwietnia

Obchody Dnia Ziemi

IV/V

Badania edukacyjne uczniów klas III.

30 kwietnia

Apel z okazji  Konstytucji  3 maja

 

M  A  J

5 maj

Pierwszy wtorek miesiąca - Spotkania indywidualne z rodzicami

V/VI

Badania edukacyjne uczniów klas V – VI

Diagnoza po klasie pierwszej

maj

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

 

C  Z  E  R  W  I  E  C

01 czerwca

Dzień dziecka- dzień bez zajęć dydaktycznych

02 czerwca

 

 

 

Pierwszy wtorek miesiąca - Spotkania indywidualne z rodzicami

Zebrania z rodzicami klas I-III

Zebrania z rodzicami klas V-VI

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i rocznej/końcowej ocenie zachowania. Podsumowanie pracy w II semestrze.

12 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych .

do 15czerwca

Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

16czerwca

Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)

17 czerwca

Rada plenarna

26 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.


PARTNERZY