strona główna | bip

Dokumentacja szkolna


                                         

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30   statut
     
Regulamin świetlicy szkolnej   regulamin
     
Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością   informator  
       
Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy   program  

 

     
Regulamin korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych    Regulamin korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych  
       

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30

  Procedury  

PARTNERZY