strona główna | bip

Dokumentacja szkolna


                                         

 Regulamin świetlicy szkolnej    regulamin
     
Wewnątrzszkolne ocenianie   wo  
       
Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością   informator  
       
Szkolny kodeks norm   pobierz  
       
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny   program  
       

Dziennik elektroniczny

  dziennik elektroniczny  
       
Regulamin korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych    Regulamin korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych  
       

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30

  Procedury  

PARTNERZY