strona główna | bip

Dokumentacja szkolna


                                         

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30   statut
     
Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy   program
      
Regulamin świetlicy szkolnej   regulamin
Aneks do regulaminu świetlicy szkolnej   aneks

 

     
       
       

 

     

PARTNERZY