strona główna | bip

świetlica


Świetlica jest otwarty codziennie w godzinach od 700 do 800 od 1120 do 1630. Z zajęć świetlicowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Poznają tu nowych przyjaciół, odrabiają lekcje, korzystają z gier planszowych. Biorą udział w zajęciach plastyczno – technicznych, żywego słowa, integracyjnych, teatralnych i profilaktyczno-wychowawczych.

        W świetlicy  zorganizowane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Przy jego pomocy uczniowie  poszerzają swoją wiedzę o świecie,  grają w ulubione gry komputerowe. Również projektor służy potrzebom zajęć świetlicowych, emitowane są ciekawe programy i filmy. 
        Wychowawcy angażują dzieci przy organizacji szkolnych imprez, akademii, programów i projektów. Gromadzone są informacje o osiągnięciach naukowych, sportowych i artystycznych uczniów. Powstają foldery informacyjne o szkole, plakaty, projekty dyplomów i prezentacje.

Zapraszamy!


Wychowawcy: mgr Eliza Bugajska

 

            


PARTNERZY