strona główna | bip

Rekrutacja klas III


Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 
W okresie poprzedzającym rekrutację uczniowie do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy prowadzące w terminie:
  • od 10 maja od godz. 1000 do 18 maja do godz.1500 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych
  • od 15 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym.

 

W terminach podanych powyżej uczniowie logują się na platformie internetowej:

                         oswiatawradomiu.pl    

 

Więcej informacji znajdziesz w zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2017/2018

       Dyżury nauczycieli  na terenie szkoły  (12 maj - 23 maj 2014)

poniedziałek

godz. 1320-1500 Aneta Piorun sala C9
czwartek godz. 1410-1500 Monika Korycka sala C9

piątek

godz. 830-1200 Renata Laskowska biblioteka

 


PARTNERZY