strona główna | bip

Erasmus+


Projekt „Wielojęzyczna Ósemka” w ramach Programu Erasmus+ był realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Radomiu obecnie PSP nr 30 w roku (2017/2018 )Powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej instytucji w obszarze metodyki, zarządzania projektami, znajomości języków i jakości funkcjonowania placówki. Wpisuje się w promowane w szkole idee wielojęzyczności i wielokulturowości, rozwijając je na nowe sposoby. Aby spełnić potrzeby instytucji, została opracowana lista celów projektu, które miały w tym pomóc:

1. Rozszerzenie nauczania j. hiszpańskiego metodą CLIL o kolejne przedmioty (historia, informatyka).

2. Poprawa jakości nauczania języków obcych.

3. Wprowadzenie do kalendarza imprez szkolnych nowych wydarzeń promujących wielojęzyczność.

4. Stworzenie autorskich programów nauczania dla przedmiotów nauczanych metodą CLIL.

5. Nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie projektów współpracy międzynarodowej angażujących uczniów.

Najważniejszym elementem projektu, który zapewnił osiągniecie wymienionych celów i wszechstronny rozwój nauczycieli i całej placówki, były zagraniczne wyjazdy 7 nauczycielek. Były  to nauczycielki wszystkich języków obcych nauczanych w naszej szkole(hiszpańskiego, niemieckiego i angielskiego), które  wzbogacały swój warsztat metodyczny, oraz nauczycielki historii i informatyki, które  poprawiały swoje umiejętności językowe, aby móc prowadzić lekcje metodą CLIL. Ostatnim uczestnikiem była dyrektorka szkoły, której celem było  zdobycie kompetencji językowych pomocnych w koordynacji projektów międzynarodowych i kontaktach z partnerami. Wyjazdy odbyły się do ośrodków szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec i na Malcie, a każdy z nich potrwał dwa tygodnie

1. Szkolenia metodyczno-językowe

• Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised w St. Julians (Malta)- nauczycielka języka angielskiego

• Deutsch für Lehrer w Berlinie (Niemcy)- nauczycielki języka niemieckiego

• Espanol para profesores w Maladze (Hiszpania)-nauczycielka języka hiszpańskiego

2. Ogólne kursy językowe

• Kurs j. angielskiego w Londynie (Wielka Brytania)-dyrektor szkoły

• Kurs j. hiszpańskiego w Barcelonie (Hiszpania)nauczycielka informatyki i nauczycielka historii.

Dzięki szkoleniom metodyczno-językowym uczestnicy zdobyli wiedzę na temat metody dramy, pracy projektem, wykorzystania gier, krzyżówek, quizów, materiałów audio i video (np. z serwisu YouTube), opowiadania historii, zasobów internetu, zagadnienia Multiple Intelligences, a także wielu kreatywnych sposobów na nauczanie gramatyki. Wzbogacili o te rozwiązania bazę metodyczną w naszej szkole i doprowadzili do poprawy jakości nauczania języków obcych.

Kursy językowe oraz bloki zajęć typu Language Development podczas szkoleń metodycznych, połączone z możliwością dwutygodniowego funkcjonowania w obcojęzycznym środowisku, przyczyniły się do znacznej poprawy umiejętności językowych uczestników. Natomiast dyrektor szkoły zyskał  umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim, co będzie niezbędne podczas planów rozpoczęcia współpracy międzynarodowej, konieczności kontaktowania się z partnerami i reprezentowania naszej instytucji.

Mobilności  polegały też na korzystaniu z oferty kulturalnej danego miasta – kin, teatrów, galerii sztuki, bibliotek. Dzięki temu nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę kulturową, pozyskają ciekawe materiały autentyczne do wykorzystania podczas lekcji.

 Galeria zdjęć:


PARTNERZY