strona główna | bip

Wolontariat    Wolontariat „Nie jesteś sam” PG nr 8 pod opieką p. Elizy Klamut już 15 rok pracuje na rzecz Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” przy ul. Kolberga w Radomiu.
    Kilkunastu wolontariuszy podejmuje różnorodne akcje, mające na celu stworzenie między obiema placówkami atmosfery wzajemnej życzliwości a przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za swoich rówieśników, którym los dał mniej niż im samym.
    Pod opieką p. Elizy Klamut znajduje się również grupa wolontariuszy, która pracuje na rzecz Teatru im. J. Kochanowskiego Radomiu.
    Uczniowie ci spędzają w ciągu roku po kilkadziesiąt godzin na dyżurach, podczas których pomagają w organizacji spektakli teatralnych. Mimo czasochłonności tej formy pracy społecznej i dyżurów w soboty czy niedziele, działalność ta daje wszystkim wiele satysfakcji, bo pozwala na bliższe poznanie świata artystów.

Główne zadania wolontariatu „Słoneczny Dom” w  roku szkolnym 2015/2016

Zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym planem:

*Dzień Chłopaka na radomskim lotnisku,

*Andrzejki w Słonecznym,

*Mikołajki w kinie,

*Wigilia, 

*zabawa integracyjna- dyskoteka z DJ w naszej szkole,

*spotkanie  z okazji Dnia Kobiet w Słonecznym,

*impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ośrodku Emaus pod Białobrzegami.

Dodatkowe zrealizowane zadania nie wynikające z przyjętego planu:

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy -10 stycznia 2016 (18 wolontariuszy zebrało kwotę 15.465zł).

 

Wolontariat teatralny w roku szkolnym 2015/2016

Główne zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym  planem:

 • udział w spektaklach granych w godzinach  popołudniowych  na deskach teatru im. Jana Kochanowskiego. 
 • dyżury w teatrze. Łącznie 143 dyżury po 4-5 h każdy; to około 572 godzin przepracowanych społecznie,
  I semestr: 55 dyżurów, II semestr: 88 dyżurów.

 

Główne zadania wolontariatu „Słoneczny Dom” w  roku szkolnym 2016/2017

Zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym planem:

*Dzień Chłopaka w kręgielni Rosa.

*Andrzejki w Słonecznym.

*Mikołajki w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. 

*Zabawa karnawałowa,

*Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Dzierzkowskiej.

*Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych w Domu Usamodzielnienia w Radomiu przy ul. Wydmowej.

*Wspólna jednodniowa wycieczka do Krajna.

Dodatkowe zrealizowane zadania niewynikające z przyjętego planu: 

*Udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy szkolny klub wolontariatu.

*ABC wolontariatu-pogadanki na godzinach wychowawczych.

*Apel z okazji Światowego Dnia Wolontariusza. 

*Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – konkurs poetycki.

 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Pomocna dłoń”.
 • Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”?
 • Uzyskanie w Ogólnopolskim Konkursie Certyfikatu na Szkolny Klub Wolontariatu.
 • Rozszerzenie działalności wolontariatu na pracę w radomskim schronisku dla bezdomnych zwierząt.
 • Udział w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -15 stycznia 2017 (25 wolontariuszy zebrało kwotę 14.374,38 zł i 1300zł w obcej walucie).

 

Wolontariat teatralny w roku szkolnym 2016/2017

Główne zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym  planem:

-    prace porządkowe i organizacyjne przy spektaklach granych w godzinach popołudniowych na deskach teatru im.      Jana Kochanowskiego.

 • dyżury w teatrze. Łącznie 134 dyżury po 4-5 h każdy; to około 534 godzin przepracowanych społecznie.

 

Główne zadania wolontariatu „Słoneczny Dom” w  roku szkolnym 2017/2018

Zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym planem:

Uzyskanie Certyfikatu Pomagamy innym. Szkoła promująca wolontariat.

 • Dzień Chłopaka w Słonecznym Domu ,
 • Andrzejki i Mikołajki w  26-600 Studio Tańca,
 • Udział w ogólnopolskim konkursie „Pomagamy innym. Szkoła promująca wolontariat.
 • Apel z okazji Światowego Dnia Wolontariusza.
 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest  fajne”. 
 • Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” .
 • Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł…”. Konkurs  na opowiadanie.
 • Wycieczka integracyjna do Bałtowa w ramach podsumowania działalności na rzecz Placówki oraz zakończenia działalności SKW na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowe zrealizowane zadania niewynikające z przyjętego planu:

 • Udział w przedświątecznej parafialnej zbiórce żywności.
 • Zbiórka gier planszowych, puzzli oraz materiałów piśmienniczych i przekazanie ich do Świetlicy Środowiskowej Pod Dobrym Aniołem i Słonecznego Domu w Radomiu.

 

Wolontariat "Słoneczny"

 2017/18

Lista wolontariuszy:

 

 Czajkowska Sandra 

 Dobrowolska Ewa

 

 Gomuła Klaudia

 Kulik Aleksandra

 

 Makowska Weronika

 Mortka Angelika

 

 Piwowarczyk Patrycja

 Sędzicka Wiktoria

 Wojasiewicz Kinga 

Wolontariat teatralny w roku szkolnym 2017/2018

Główne zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym  planem:

Uzyskanie Certyfikatu Pomagamy innym. Szkoła promująca wolontariat.

 • prace porządkowe i organizacyjne przy spektaklach granych w godzinach popołudniowych na deskach teatru im. Jana Kochanowskiego.
 • dyżury w teatrze. Łącznie 192 dyżury po 4-5 h każdy; to około 760 godzin przepracowanych społecznie.

LISTA WOLONTARIUSZY:

 Kinga Wojasiewicz

Weronika Makowska

Iga Chamerska

Kacper Szczygielski

Miłosz Iwański

Kinga Białkowska

Klaudia Gomuła

Michalina Banasiak

Patrycja Piwowarczyk

Wiktoria Sędzicka

 

Wolontariat- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w roku szkolnym 2017/2018

Główne zadania zrealizowane zgodnie z przyjętym  planem:

 • Uzyskanie Certyfikatu Pomagamy innym. Szkoła promująca wolontariat.
 • Przeprowadzenie szkolnej akcji zbiórki żywności oraz artykułów niezbędnych w opiece nad        zwierzętami.
 • Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt/ Carrefour, Leclerc /7,8,  14 i 15.10.2018/.
 • Udział w festynie na osiedlu Południe- zbiórka karmy i pieniędzy./26.05.2018/
 • Udział w ogólnopolskim konkursie : „Pomagamy innym. Szkoła promująca wolontariat.
 • Apel z okazji Światowego Dnia Wolontariusza.
 • 8 dyżurów w szkole oraz 68 dyżurów tylko w soboty, co łącznie dało 276 godzin przepracowanych na rzecz Schroniska.
Lista wolontariuszy pracujących na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 
rok szkolny 2017/2018
Julia Boniecka
Anna Chmurzyńska
Milena Koza
Sandra Czajkowska
Maja Pyszczek

 


PARTNERZY