strona główna | bip

Wolontariat    Wolontariat „Nie jesteś sam” PG nr 8 pod opieką p. Elizy Klamut już 15 rok pracuje na rzecz Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” przy ul. Kolberga w Radomiu.
    Kilkunastu wolontariuszy podejmuje różnorodne akcje, mające na celu stworzenie między obiema placówkami atmosfery wzajemnej życzliwości a przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za swoich rówieśników, którym los dał mniej niż im samym.
    Pod opieką p. Elizy Klamut znajduje się również grupa wolontariuszy, która pracuje na rzecz Teatru im. J. Kochanowskiego Radomiu.
    Uczniowie ci spędzają w ciągu roku po kilkadziesiąt godzin na dyżurach, podczas których pomagają w organizacji spektakli teatralnych. Mimo czasochłonności tej formy pracy społecznej i dyżurów w soboty czy niedziele, działalność ta daje wszystkim wiele satysfakcji, bo pozwala na bliższe poznanie świata artystów.

 

PARTNERZY