strona główna | bip

Doradca zawodowy


SZANOWNI RODZICIE / OPIEKUNOWIE


        Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi. w Radomiu w ramach Projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” realizowanego przez Gminę Miasta Radom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”, ogłasza nabór wśród nauczycieli do udziału w szkoleniach dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. Szkolenia obejmują: kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów, motywowanie i wspieranie uczniów, praca doradców edukacyjno-zawodowych, podstawy psychologii i rozwoju młodzieży gimnazjalnej; komunikacja, proces podejmowania decyzji, szkolenie z narzędzi diagnostycznych, absolwent na rynku pracy, uczniowie i absolwenci o szczególnych potrzebach edukacyjno-zawodowych a rynek pracy.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na szkolenia można uzyskać
u Doradcy Zawodowego . Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są
w sekretariacie szkoły do dnia 21.09.2016 r. do godziny 1100.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                              Dyrektor Szkoły

 


 

       Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Radomiu informuje, że z dn. 21.09.2016r. o godz. 14.30 zakończyła się rekrutacja nauczycieli do udziału w Szkoleniach dla doradców edukacyjno-zawodowych w ramach projektu  „Kreatywne zarządzanie karierą” realizowanego przez Gminę Miasta Radom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działając zgodnie z wytycznymi „REGULAMINU REKRUTACJI
I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” komisja rekrutacyjna zakwalifikowała w wyniku rekrutacji 2 nauczycieli, którzy spełnili wymogi Regulaminu i zostali umieszczeni na liście uczestników Projektu. Dane uczestników są zamieszczone w tabeli poniżej:

Lp.

Nazwisko

Imię

1

Bulera-Sasin

Anna

2

Trzaskoma-Sierant

Katarzyna

                                                                                         

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

  

 

 

Gdzie moge uczyć sie w regionie?

http://www.mazowieckie.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/gdzie-moge 

Wybieram zawód w regionie

http://www.mazowieckie.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_zawody&gus=14 

Gdzie znajdę pomoc w regionie?

http://www.mazowieckie.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/kto-mi-pomoze 

 Statystyki przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016  (w załączeniu)


 

                  

DOBRY WYBÓR TO POCZĄTEK SUKCESU.Zaklepany

To, co może pomóc podjąć decyzję o wyborze szkoły to informacje zebrane w kilku grupach tematycznych:

wiedza o samym sobie czyli - swoje zainteresowania, uzdolnienia - umiejętności, temperament, osobowość czyli mocne strony, predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia,

znać zawody – świat zawodów i ich podział, opisy zawodów, zakres obowiązków, czynności zawodowe - jakie trzeba będzie wykonywać, wymagania i kwalifikacje - jakie trzeba zdobyć, perspektywy płacy i zatrudnienia,

znać ścieżki kształcenia – czyli informacje o typach i sieci szkół, kryteria przyjęć, warunki naboru, przebieg kształcenia,

posiadać wiedzę o rynku pracy - lokalnym, krajowym, globalnym.

Gimnazjalisto jeśli jeszcze nie wybrałeś szkoły ponadgimnazjalnej, to:

zastanów się wokół jakich obszarów grupują się twoje zainteresowania;

zrób bilans swoich mocnych i słabych stron ( cechy charakteru, umiejętności jakie posiadasz, wszystko co może ci pomóc osiągnąć sukces w nowej szkole);

w jakiej grupie zawodowej mieści się twój wybór człowiek - człowiek, człowiek - technika, człowiek - obraz artystyczny, człowiek - system znaków, człowiek - przyroda.

porozmawiaj z rodzicami o Twoim stanie zdrowia, czy nie jest on przeciwwskazaniem do wykonywania niektórych zawodów;

przyjrzyj się ocenom jakie osiągałeś na przestrzeni gimnazjum i postaraj się dokonać obiektywnej ich oceny, czy stać cię na więcej?, czy jest to próg twoich możliwości;

pomyśl o wartościach, na których ci zależy, o celach i marzeniach, które chcesz zrealizować w przyszłości. Czy są możliwe do zrealizowania w tym typie szkoły i w tej konkretnej szkole, o której myślisz, nad którą się zastanawiasz;

zdobądź wiedzę o szkołach w twoim rejonie zamieszkania, sprawdź ich ofertę.

A jeżeli w dalszym ciągu masz trudności z podjęciem decyzji zachęcamy do skorzystania  z pomocy szkolnego doradcy zawodowego lub doradców zawodowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 ul. Głowna 3 w Radomiu

 


 


PARTNERZY